Metody výchovy

Pokud nejste zastánci tzv. klasické výchovy, která spočívá především na “musíš – nesmíš” a nechce se Vám uchylovat k fyzickým trestům, můžete se nechat inspirovat, jak výchovné problémy řeší moderní alternativní přístupy demokratické společnosti:

  • ​Montessori

Tento druh výchovy, který nese jméno po své zakladatelce Marii Montessori, se zakládá na několika senzitivních fázích dítěte, ve kterých je vnímavější k určitým věcem, tudíž se je snáze naučí a pochopí je. Děti se ve školce nenásilnou formou seznámí s matematikou, písmenky, biologií, vesmírem, ale i praktickým životem.

Maria Montessori vytvořila prostředí, jež dětem nic netají, kde mají ke všemu přístup a které jim dává volbu místa, na kterém budou pracovat. Taktéž vyvinula speciální pomůcky, které jim pomohou danou oblast rozvinout nenásilně, zábavně a především konkrétně (např. korálky na počítáni do 10, se kterými dítě může pracovat a nemá pouze pracovní list – abstraktum). Takto upravené prostředí a hračky umožňují dítěti, aby se samo rozhodovalo, samo přemýšlelo a sebe samo kontrolovalo. Pedagog, v případě Montessori pedagogiky průvodce, je zde proto, aby dítě “postrčil” a ukázal mu směr, nikoli ho opravoval, hodnotil, káral nebo srovnával. Dítě je vnímáno jako individualita, ke které se přistupuje na základě pozorování jeho schopností a dovedností, na základě jeho postavení v dané senzitivní fázi.

Maria Montessori uvádí tyto senzitivní fáze:

- Pohybu (od 1 roka do 4 let)
- Řádu (od narození do 3 let)
- Řeči (od narození do 6 let)
- Fascinace malými předměty (od narození do 2 let)
- Sociálních vztahů (od 2 do 6 let)
- Tříbení smyslů (od narození do 6 let)

Pokud Vás Montessori pedagogika zaujala stejně jako nás a chtěli byste se o ní dozvědět více, věříme, že odpovědi na své otázky naleznete na stránkách Asociace Montessori.

  • Waldorf

Jistě jste už o Waldorfu slyšeli, asi víte, že první školu založil Rudolf Steiner (1861–1925) ve Stuttgartu v roce 1919 a možná znáte i základní principy této metody. Co však asi nevíte, jsou důvody, proč jsme se rozhodli některé prvky z Waldorfské pedagogiky integrovat do Junikornu.

Velmi se ztotožňujeme s celostním vnímáním člověka – rozvoj všech důležitých aspektů osobnosti: rozumu, citu a duchovních hodnot jako správný základ vzdělání do života.

Respektování vývojové fáze člověka, který potřebuje v daném období ty správné podněty, aby se mohl ideálně rozvíjet. Waldorfská pedagogika rozděluje lidský vývoj na sedmiletí a stanovuje, jaký aspekt osobnosti se v dané době nejvíce formuje. V prvním sedmiletí je to podle paní doktorky Miluše Kubíčkové budování fyzického těla a niterných základů pro pravdu. “Díte potřebuje mít stále pocit, že svět je natolik láskyplný, že mu může důvěřovat a napodobovat.”

Obdivujeme metody práce Waldorfských učitelů: den ve Waldorfu je plný zpěvu, tance, rituálů a tvoření spjatého s danou epochou – tématem měsíce.

Pokud Vás Waldorfská pedagogika oslovila tak jako nás, přečtěte si více na stránkách Asociace waldorfských škol České republiky.

  • Respektovat a být respektován

Stejnojmenná kniha manželů Kopřivových, Jany Nováčkové a Dobromily Nevolové se stala synonymem pro fungující mezilidskou komunikaci, která se zakládá na respektu mezi jedinci. Přístup Respektovat a být respektován byl primárně určen pro vztahy rodičů a dětí, nicméně platnost předkládaných principů se potvrdila i v jednání mezi „dospěláky“.

Kniha nabízí přehled neefektivních způsobů komunikace, které jsou často používány – ruku na srdce, téměř každý čtenář se v uvedených „nešikovných“ výrocích najde. Jako návod poskytují autoři soubor efektivních komunikačních dovedností. Nové „větičky“ si můžete vyzkoušet přímo na cvičeních během četby.

Kromě knihy pořádají autoři i semináře a školení, které umožní rychlejší osvojení nabitých komunikačních návyků a živou diskuzi nad Vašimi tématy. Více se dozvíte zde.

Napsat komentář